Specialkost på Svartbäcksskolan

I Haninge kommun erbjuds barn/elever specialkost om det finns medicinska, etiska och religiösa skäl.

Medicinska skäl ska i regel styrkas med läkarintyg. Om allergin/överkänsligheten avtar, förändras eller försvåras ska detta omgående anmälas till kock/kökschef. Vid etiska- samt religiösa skäl räcker det att vårdnadshavare skriver under blanketten.

Fyll i Blankett för specialkost och lämna den till klasslärare och kökschef.

För elever som har rätt till specialkost ställs större krav på frånvarorapportering så att inte tillagning sker i onödan. 

Senast uppdaterad: 18 januari 2022