Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förskoleklass

På Ugglebo, som förskoleklass och fritidshemsverksamhet på Svartbäcksskolan heter, är dagarna fulla av utforskande, glädje, lek och lärande.

Foto: Mostphotos

Förskoleklass är barnens första möte med skolans värld och en introduktion till barnens fortsatta skolgång. Våra arbetsmetoder liknar förskolans metodik där lek och lärande är tätt sammanbundna samtidigt som lektion, arbetsuppgifter, matsalen, idrott etc. också introduceras under året. Mycket tid ägnas också åt att kunna samspela med andra människor i sin omgivning och vi gör allt vi kan för att varje barn ska trivas, känna trygghet, lära och utvecklas tillsammans med oss.

Förskoleklass är en obligatorisk skolform vilket innebär att barnen har skolplikt. Skoltiden är mellan 8-13 måndag- torsdag och mellan 8-11 på fredagar. Skoldagen startar alltid med en samling där dagens arbetsområden presenteras. Vi arbetar oftast i mindre grupper under dagen och erbjuder en mängd olika lek och lärande aktiviteter. Lärarna för respektive klass har huvudansvar för att verksamheten följer läroplanens intentioner och att barnens lärande och utveckling följs upp bl.a. utifrån skolverkets kartläggningsmaterial. Barn och vårdnadshavare erbjuds också utvecklingssamtal varje termin.

Vi arbetar tätt ihop med fritidsverksamheten och fritidspedagogerna jobbar även i klassen under skoltiden vilket skapar trygghet för barnen och innebär att vi är flera vuxna i klasserna under skoldagen. Flera vuxna ger oss också stor möjlighet att hjälpa och lotsa barnen i deras lärande. Fritidspedagogerna arbetar också efter den obligatoriska skoltiden och tillsammans med barnen i samma lokaler som under skoldagen vilken skapar trygghet och kontinuitet för barnen.

Hos oss erbjuds barnen en mängd olika lärande arbetsmoment och aktiviteter under förskoleklassåret. Vi arbetar med olika ämnesintegrerade teman som t.ex. rymden, kroppen, experiment, djur och natur mm beroende på vad barnen visar intresse för. Vi arbetar naturligtvis också med grundläggande svenska och matematik varje vecka, läser varje dag för barnen samt är utomhus mycket både på vår härliga skolgård och i närliggande skogsområden.

Alla barn är olika och har rätt att lära och utvecklas på sitt sätt och utifrån sina olika behov. Våra arbetsformer ger både utmaningar till de som vill och stöd till de som behöver. Pedagogerna i förskoleklassen har en god kompetens att möta varje barn och skolan har också andra stödjande funktioner som speciallärare och kurator ifall det behövs.

För närvarande har Svartbäcksskolan två förskoleklasser med 27 elever i varje klass. Pedagoggruppen består i dagsläget av två klasslärare och tre fritidssamverkare. Vi har våra egna lokaler på skolan och ett eget område med både natur och olika lekredskap på skolgården. Vi nyttjar också ofta skolans gemensamma möjligheter som bibliotek, idrottssal, fotbollsplan och övriga lekområden på vår stora skolgård.

Presentation av Ugglebo

Skolvalet 2022

Om du är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Haninge kommun ska du göra ett aktivt skolval till förskoleklass och årskurs 7. Skolvalet pågår mellan den 1 och 21 februari.

För mer infomation ang skolvalet

Senast uppdaterad: 10 maj 2023