Kontakta oss

Foto: Olof Holdar

Ledningsorganisation

Rektor
Helen Kaaling
08-606 71 50
helen.kaaling@haninge.se

Biträdande rektor, förskoleklass, anpassad grundskola Ämnen, Klippan och Ängen
Emma Lundin
08-606 71 75
emma.lundin@haninge.se

Biträdande rektor, årskurs 1-6, fritidshem samt Praktiskt- estetiska verksamheten
Joakim Andersson
08-606 50 89 
joakim.a.andersson@haninge.se

Biträdande rektor, anpassad grundskola Ämnesområden, kök och vaktmästeri
Anna Landström
08-606 71 70
anna.landstrom@haninge.se

Samordnare, anpassad grundskola Ämnesområden fritidshem 
Annica Wall 
08-606 91 33
annika.wall@haninge.se

Kansli

Jenny Myrdal
Intendent, samt IT-samordnare
08-606 71 48
jenny.myrdal@haninge.se

Vaktmästeri

Ann Nyström
08-606 71 67

ann.nystrom@haninge.se

Upphittade saker lämnas till vaktmästeriet.

Bokning av lokaler
Vissa av våra lokaler kan hyras ut. Kontakta vaktmästaren för att få mer information.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023