Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skolans vision och värdegrund

Svartbäcksskolan erbjuder en innovativ skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar i livet.

Våra mål


Att skapa en skola för barn i åldrarna 6 - 12 år med arbetsenheter där all personal tar ansvar för en trygg lärmiljö som väcker nyfikenhet och lust att lära.

Vi ska erbjuda våra elever en modern och högkvalitativ undervisning som leder till att barnen utvecklar en mångsidig kompetens för att klara vuxenlivet i morgondagens samhälle.

Kreativitet, kommunikation, samspel, problemlösningsförmåga och självtillit är exempel på viktiga förmågor som våra elever får utveckla hos oss

 

Värdegrund

Riksdag och regering fastställer mål och riktlinjer som gäller för arbetet i skolorna över hela landet. Gemensamma mål och riktlinjer garanterar på så vis att utbildningen blir likvärdig. Kommunen är huvudansvarig för verksamheten och ska organisera samt fördela resurser så att eleverna når de nationella målen. Verksamheten följs upp systematiskt i skolornas egna förbättringsplaner.

Skollagen och läroplanerna styr undervisning och lärande enligt övergripande bestämmelser.

I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår även de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.

I läroplanerna som är förordningar beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Senast uppdaterad: 18 januari 2022