Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Skolans värdegrund, uppdrag och styrning

Värdegrundsarbetet på vår skola är grunden till trygghet och höga kunskapsresultat. Svartbäcksskolans rektorsområdes värdeord är Respekt, Omtanke, Tillit/Trygghet och Hälsa (ROTH).

Vid varje terminsstart arbetar all personal och elever extra mycket med vår Plan för diskriminering och kränkande behandling för att sätta upp gemensamma regler och förhållningssätt i det lilla, till exempel hur vi ska bemöta varandras åsikter i klassrummet eller hur vi ska hantera det trånga utrymmet i kapprummet. Vi diskuterar även regler, rutiner och förhållningssätt i det stora perspektivet – hur vi ska fungera tillsammans på skolgården, hur vi agerar i matsalen eller hur alla kan stödja varandras elever då vi möts.

ROTH-gruppen

ROTH-gruppen vi har på skolan arbetar både aktivt och proaktivt med våra värdefrågor i praktiken. Det kan vara att medlemmar i gruppen uppmärksammar ett icke önskvärt beteende ute på en rast, eller att de har tjej- och killsnack för att lyssna på elevernas tankar och funderingar. ROTH-gruppen träffas varje vecka för att planera aktiviteter som stärker vårt värdegrundsarbete, samt utvärderar de insatser som är gjorda.

Värdegrund

Riksdag och regering fastställer mål och riktlinjer som gäller för arbetet i skolorna över hela landet. Gemensamma mål och riktlinjer garanterar på så vis att utbildningen blir likvärdig. Kommunen är huvudansvarig för verksamheten och ska organisera samt fördela resurser så att eleverna når de nationella målen. Verksamheten följs upp systematiskt i skolornas egna förbättringsplaner.

Skollagen och läroplanerna styr undervisning och lärande enligt övergripande bestämmelser.

I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår även de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.

I läroplanerna som är förordningar beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Kontakt för den här sidan: svartbacksskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 september 2018