Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi

Vi vill ge varje elev verktyg att leda sig själv och få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Svartbäcksskolan vill fungera som en hälsofrämjande plats där vi tillsammans arbetar för goda levnadsvanor, avseende motivation till rörelse, god kosthållning, kunskap kring näringslära och även lära sig att se vikten av vila, en god sömn och ibland stänga av informationsflödet för att bara andas. Vi är därför en "Hälsans skola".

En viktig del i vårt arbete är att försöka knyta samman teori och praktik, även att inspirera och entusiasmera elever och pedagoger till lustfylld aktivitet, rörelse och att ta hand om kroppen och må bra.

Pedagogiskt ledarskap

Det handlar om att hitta balansen i livet. Att kunna sätta mål, ta ansvar, planera sin tid, prioritera det som är viktigast, arbeta i team, tänka kreativt, hantera konflikter, respektera olikheter och förändra vision till verklighet.

Vi vill ge varje elev verktyg att leda sig själv och få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Den motiverar eleverna till att ta ansvar för sina liv och sina beslut vilket ger effekter både i klassrummet och utanför. Vi arbetar ständig med att tydliggöra skolans vision och strävar efter att etablera en kultur som ser varje elevs potential.

Vi ser resultat av vårt arbete genom:

  • Elever som tar ett större ansvar för sitt eget lärande.
  • Ett ökat självförtroende hos både stora och små, fler elever och vuxna inom skolan som kommer med intiativ och bidrag till verksamhetsutveckling genom goda exempel och ett gott ledarskap.
  • Vi har fått ett gemensamt språk, en skolkultur. Vi ser även ett ökat samarbete mellan skolans olika verksamheter och en mer inarbetad "vi-känsla".
  • Vår vision och de viktigaste målen som skolan jobbar för har blivit tydligare.
  • Ett medvetet arbete med ledarskapsroller på olika plan i verksamheten har gett oss fler delaktiga och engagerade elever.

Senast uppdaterad: 17 april 2023