Trygghet och hälsa

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande behandling. Vi har därför ett aktivt likabehandlingsarbete som kallas för ROTH. Det står för Respekt, Omtanke, Tillit och Hälsa.

Vi vill att alla elever ska känna sig trygga och trivas med varandra och personalen samt komma till sin rätt för att kunna ta in kunskap för livet. Förutom likabehandlingsarbetet bidrar elevhälsoteamet och trygghetsteamet till att skapa trygghet och trivsel på skolan.

Vi vill också fungera som en hälsofrämjande plats där vi tillsammans arbetar för goda levnadsvanor, det gäller allt från rörelse till kost och vila. Vi arbetar därför för att vara en "Hälsans skola" där våra elever får lära sig goda vanor.

Skola och fritidshem samverkar och utgör en enhet, därmed finns ett helhetsperspektiv under elevernas skoldag.

Senast uppdaterad: 14 september 2018