Välkommen till Svartbäcksskolan

Foto: Olof Holdar

Svartbäcksskolan är en F–6-skola i Haninge, intill Tyresta nationalpark. Vi är en skola som arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för en lustfylld och lärorik skoltid. Vi är måna om att skapa en vi-känsla redan i början av terminen för att lägga grunden till ett långt lärande. Välkomna till vår skola!

"I hälsans skola får alla plats, vi jobbar tillsammans med målet i sikte". Det är en viktig utgångspunkt i all vår verksamhet. Med hälsans skola menas att vi tillsammans arbetar för att eleverna ska lära sig goda levnadsvanor, det gäller allt från rörelse till kost och vila.

På skolan möts och arbetar cirka 550 elever från årskurs F-6 varje dag tillsammans med ca 120 medarbetare. Vår engagerade personalgrupp arbetar dagligen med att ge eleverna de bästa förutsättningarna för en lustfylld och lärorik skoltid. Skolan ligger i Haninge kommun intill Tyresta nationalpark. I rektorsområdet ingår även Tyresta skola som är en grundsärskola.

Vi tror på att en bra terminstart lägger grunden för ett långsiktigt kvalitativt lärande. Vi ägnar därför tio dagar på att bygga relationer, skapa gruppdynamik och stärka vi-känslan i början av varje termin.

Med siktet inställt på måluppfyllelse och kunskapsresultat arbetar vi efter nationella styrdokument, kommunens riktlinjer samt vår förbättringsplan.

Kontakt för den här sidan: svartbacksskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 september 2018