Välkommen till Svartbäcksskolan

Foto: Olof Holdar

Svartbäcksskolan är en F–6-skola i Haninge, intill Tyresta nationalpark. Vi är en skola som arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för en lustfylld och lärorik skoltid. Vi är måna om att skapa en vi-känsla redan i början av terminen för att lägga grunden till ett långt lärande. Välkomna till vår skola!

På skolan möts och arbetar cirka 450 elever från årskurs F-6 varje dag tillsammans med ca 110 medarbetare. Vår engagerade personalgrupp arbetar dagligen med att ge eleverna de bästa förutsättningarna för en lustfylld och lärorik skoltid. Skolan ligger i Haninge kommun intill Tyresta nationalpark. I rektorsområdet ingår även Tyresta skola som är en grundsärskola.

Senast uppdaterad: 18 januari 2022