Organisation och ledning

Foto: Olof Holdar

Svartbäcksskolan och Tyresta skola bildar tillsammans ett rektorsområde där många verksamheter inom särskola och grundskola inryms.

Grundskolan består av tre- och fyrparallelliga åldershomogena klasser med var sin klassföreståndare. Dessa lärare undervisar i sina ansvarsämnen för att hålla en hög undervisningskvalitet samtidigt som likvärdigheten säkras.

Svartbäcksskolans grundskolas arbetsenheter

  • Ugglebo: Förskoleklass, fritidshem
  • Gläntan: Årskurs 4 och 6, fritidshem
  • Havet: Årskurs 1, 2 och 5, fritidshem
  • Skogen: Årskurs 3, Bikupan D & E och fritidshem

Skola och fritidshem samverkar och integreras med varandra för att nå ökad måluppfyllelse.

Svartbäcksskolan/Tyresta skolas grundsärskola

Svartbäcksskolan/Tyresta skolas grundsärskola med barn från hela kommunen har tillsammans sju klasser varav tre är grundsärklasser och sju är träningsklasser.

Dessa bildar två arbetsenheter med integrerade fritidshem:

  • Bikupan: Grundsärklasser och blandklass, fritidshem
  • Tyresta skola: Träningsskoleklasser och blandklass, fritidshem

Mer information om grundsärskolan


Pedagogiskt ledarskap

Skolan leds av rektor samt tre biträdande rektorer. På skolan har vi även tre förstelärare som arbetar strategiskt med målen i sikte. De arbetar nära skolledning och lärare med skolutveckling, pedagogiska metoder, kunskapsresultat och handledning. De träffas för gemensam reflektion och planering varannan vecka.

Varje vecka hålls skolledningsmöten för rektorerna. Under dessa möten genomförs bland annat verksamhetsbesök i arbetslagen. Det är värdefullt att gemensamt besöka, reflektera kring och få inblick i de olika verksamheterna i rektorsområdet.

Undervisning och lärande

I vår organisation har vi lärare som inte har klassföreståndarskap, utan mer tid med eleverna för att möjliggöra högre resultat kunskapsmässigt. Vi har även tagit del av lågstadiesatsningen.

Denna extrabemanning ger möjlighet till att bygga in särskilt stöd, gruppera utifrån behov, vara två lärare i klassrummet, förstärka möjligheterna att ge elever och lärare tätare återkoppling på kunskapsprocessen.

På våra pedagogmöten diskuterar vi lärandet versus görandet. Vad skapar bra förutsättningar för lärandet? Vad kan vi ta bort av slentrian görande? Hur ser lärande läxor ut? Ska vi ha läxor? Vi är inte helt eniga, men vi har närmat oss varandra vilket gör samtalen mycket spännande!

Kontakt för den här sidan: svartbacksskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020