Organisation och ledning

Foto: Olof Holdar

I Svartbäcksskolan rektorsområde ingår grundsärskola och grundskola. Skola och fritidshem samverkar och integreras med varandra för att nå ökad måluppfyllelse.

Grundskolans avdelningar

  • Ugglebo: Förskoleklass, fritidshem
  • Gläntan: Årskurs 5 och 6
  • Havet: Årskurs 1, 2 och 4, fritidshem
  • Skogen: Årskurs 3, Skogen A,B,C och fritidshem
  • Klippan: Årskurs 1-6 lärstudio
  • Ängen: Årskurs 1-6 liten undervisningsgrupp

 

Grundsärskolans avdelningar

  • Bikupan: Ämnesområden, fritidshem
  • Tyresta: Ämnesområden, fritidshem
  • Dalen: Ämnesområden, fritidshem
  • Skogen: Ämnen, fritidshem

Mer information om grundsärskolan


Pedagogiskt ledarskap

Skolan leds av rektor samt tre biträdande rektorer. På skolan har vi även fyra förstelärare som arbetar strategiskt mot uppstatta mål. De arbetar nära skolledning och lärare med skolutveckling, pedagogiska metoder, kunskapsresultat och handledning. 

Senast uppdaterad: 18 januari 2022