Om skolan

Foto: Olof Holdar Foto: Olof Holdar

Vi är skolan vid Tyrestaskogen, inbäddad i grönska och grandoft, som erbjuder våra elever i åldrarna 6 - 12 år en trygg lärmiljö som väcker nyfikenhet och lust att lära. Vi ska bedriva en modern och högkvalitativ undervisning som leder till att barnen utvecklar en mångsidig kompetens för att klara vuxenlivet i morgondagens samhälle.

Kreativitet, kommunikation, problemlösning och samarbete är exempel på viktiga förmågor som våra elever får utveckla hos oss. Detta sker ofta i samspel med naturen.

Våra mål

Att skapa en skola för barn i åldrarna 6 - 12 år med arbetsenheter där all personal tar ansvar för en trygg lärmiljö som väcker nyfikenhet och lust att lära.

Vi ska erbjuda våra elever en modern och högkvalitativ undervisning som leder till att barnen utvecklar en mångsidig kompetens för att klara vuxenlivet i morgondagens samhälle.

Kreativitet, kommunikation, samspel, problemlösningsförmåga och självtillit är exempel på viktiga förmågor som våra elever får utveckla hos oss.

Senast uppdaterad: 18 januari 2022