Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

Elevhälsan på Svartbäcksskolan består av två kuratorer, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare som tillsammans med rektor bevakar att elever på skolan får det stöd de har rätt till för att utvecklas optimalt mot sociala mål och kunskapskraven.

Varje vecka hålls en EHT (Elevhälsoträff) där teamet sammanträder och utreder behovet av särskilt stöd hos skolans elever.

Det sker systematiskt genom att årskurskonferenser rullar under hela läsåret. Detta kompletteras med drop-in-tider för lärarna när akuta ärenden dyker upp.

Flera av deltagarna i elevhälsoteamet ingår också i skolans likabehandlingsgrupp ROTH-gruppen där man diskuterar förebyggande såväl som reaktiva insatser kring trygghet och trivsel på skolan. ROTH-gruppen går även in och arbetar förebyggande i klasserna.

Elevhälsoteam - EHT

Svartbäcksskolan har ett elevhälsoteam, EHT som består av kuratorer, skolsköterska, specialpedagoger, speciallärare och skolledning. Teamet arbetar tillsammans med lärare, pedagoger och föräldrar för ökad måluppfyllelse och elevers välmående.

Elevhälsoteamet kommer man i kontakt med genom klasslärarna.


Skolpsykolog

På Svartbäcksskolan arbetar vi nära kommunens skolpsykologer, de har en öppen mottagning hos oss vissa dagar i månaden och är även med på skolans elevhälsomöten. Skolpsykologens främsta uppgift är att handleda och rådgöra med skolpersonal i ärenden kopplat till elevhälsa.

Skolan arbetar även nära Närvaroteamet som arbetar förebyggande och riktat mellan skola och hem ex. med elever som är eller har blivit hemmasittare.

Kontakt för den här sidan: svartbacksskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 januari 2020