Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Elevhälsoteam

Elevhälsan på Svartbäcksskolan består av skolledning som tillsammans med kurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare arbetar för att elever på skolan får det stöd de har rätt till för att utvecklas optimalt mot sociala mål och kunskapskraven.

Foto: Mostphotos

Flera av deltagarna i elevhälsoteamet ingår också i skolans trygghetsteam där man diskuterar förebyggande såväl som reaktiva insatser kring trygghet och trivsel på skolan. ROTH-gruppen går även in och arbetar förebyggande i klasserna.

Skolpsykolog

På Svartbäcksskolan arbetar vi nära kommunens skolpsykologer, de har en öppen mottagning hos oss vissa dagar i månaden och är även med på skolans elevhälsomöten. Skolpsykologens främsta uppgift är att handleda och rådgöra med skolpersonal i ärenden kopplat till elevhälsa.

Skolan arbetar även nära Närvaroteamet som arbetar förebyggande och riktat mellan skola och hem ex. med elever som är eller har blivit hemmasittare.

Kontakt

Skolsköterska
Katarina Westring-Schering
08-606 71 54
katarina.westringschering@haninge.se
Kurator
Malin Stenman
08-606 91 75
malin.stenman@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 januari 2022