Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

Elevhälsan på Svartbäcksskolan består av skolledning som tillsammans med kurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare arbetar för att elever på skolan får det stöd de har rätt till för att utvecklas optimalt mot sociala mål och kunskapskraven.

Flera av deltagarna i elevhälsoteamet ingår också i skolans trygghetsteam där man diskuterar förebyggande såväl som reaktiva insatser kring trygghet och trivsel på skolan. ROTH-gruppen går även in och arbetar förebyggande i klasserna.

Skolpsykolog

På Svartbäcksskolan arbetar vi nära kommunens skolpsykologer, de har en öppen mottagning hos oss vissa dagar i månaden och är även med på skolans elevhälsomöten. Skolpsykologens främsta uppgift är att handleda och rådgöra med skolpersonal i ärenden kopplat till elevhälsa.

Skolan arbetar även nära Närvaroteamet som arbetar förebyggande och riktat mellan skola och hem ex. med elever som är eller har blivit hemmasittare.

Senast uppdaterad: 12 januari 2022