Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Här redovisas vår arbetsplan för specialundervisningen på Svartbäcksskolan

Foto: Mostphotos

Specialundervisningens mål

Målsättningen för specialundervisningen är att alla elever så långt som möjligt ska utvecklas mot de mål och kunskapskrav som finns angivna i skolans läroplan.

Specialarbetslagets uppgift

På skolan finns ett specialarbetslag. Specialarbetslagets uppgift är att stärka eleverna på alla tänkbara sätt samt att tillsammans med andra vuxna hitta bra pedagogiska metoder, bidra till en mångfald av lärandemetoder och anpassa lärandemiljön för att befrämja elevens allsidiga utveckling.

Särskilt stöd

Vissa elever kan behöva särskilt stöd för att kunna utveckla sina kunskaper. Särskilt stöd beslutas om under en elevhälsoträff, EHT, efter en genomförd pedagogisk utredning. Vid behov upprättas åtgärdsprogram.

Stödet bör enligt skollagen ske inom klassens ram om det är möjligt. Ibland ges det därför av klasslärarna i exempelvis halvklassgrupperingar eller nivåanpassade läsgrupper under handledning av speciallärare/specialpedagog. Ibland sker stödinsatserna hos någon ur specialarbetslaget. Vem som ska stödja respektive elev beslutas om under EHT.

Senast uppdaterad: 12 januari 2022