Hälsans skola

Foto: Olof Holdar

Svartbäcksskolan vill fungera som en hälsofrämjande plats där vi tillsammans arbetar för goda levnadsvanor, avseende motivation till rörelse, god kosthållning, kunskap kring näringslära och även lära sig att se vikten av vila, en god sömn och ibland stänga av informationsflödet för att bara andas.

Då elever och pedagoger tillbringar en stor del av sin vakna tid på skolan är denna en viktig arena för folkhälsoarbete, samtidigt är möjligheten för påverkan stor.

En viktig del i vårt arbete är att försöka knyta samman teori och praktik, även att inspirera och entusiasmera elever och pedagoger till lustfylld aktivitet, rörelse och att ta hand om kroppen och må bra.

Hälsogrupp

En Hälsogrupp är tillsatt. Hälsogruppen träffas några gånger varje termin för att ständigt utveckla arbetet. Hälsogruppen och kökspersonalen har ett nära och tätt samarbete för att hela tiden sträva framåt.

Matråd och önskelåda

Att bestämma själv och att vara delaktig är en viktig framgångsfaktor för positiva resultat. Matrådet, där representanter från varje klass finns med, återkommer några gånger varje termin. Dessutom finns en "Hälsans önskelåda" där eleverna kan lägga sina idéer och tankar kring allt som har med Hälsans skola att göra. Eleverna är även delaktiga i det löpande arbetet kring rastverksamhet och andra löpande rörelseprojekt. 

Kontakt för den här sidan: svartbacksskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 maj 2019